top of page
  • 執筆者の写真Shimizucho-SCI

静岡県最低賃金「944円」へ

令和4年10月5日から944円へ改定されます。

詳細については下記のホームページをご覧下さい。


○静岡県最低賃金掲載ページ(静岡労働局) https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html


○業務改善助成金 掲載ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html


bottom of page